این تصویر سیاه‌وسفید در مورخه ماه می ۱۹۱۷ از شهر بندرعباس گرفته شده، این تصویر جزئی از دارایی کتابخانه بریتانیا: دفتر هند شرقی ثبت و اوراق خصوصی است. 
 نمایی از روبروی ساختمان گمرک شهر بندرعباس، ساختمان بزرگ در پس‌زمینه تصویر، و در جلوتر مردان و پسران بندرعباس قدیم را می‌بینید که در امتداد اسکله درگیر بارگیری و تخلیه بسته‌هایی هستند. این تصویر شاید قدیمی‌ترین تصویر از ساختمان کلاه‌فرنگی بندرعباس باشد.
 عمارت کلاه‌فرنگی گمرک قدیمی و تاریخی شهر بندرعباس و محل تجارتخانه داخلی و خارجی بوده است و مربوط به دوره صفویه است این عمارت در مجاورت اسکله قدیمی بندرعباس در بلوار طالقانی قرار دارد. از آنجا که این عمارت از معماری اروپایی آن دوره تأثیر گرفته، مثل تعداد زیادی از عمارات دوره قاجاریه به عمارت کلاه‌فرنگی معروف است. 
 در ایران کمتر شهری را خواهید یافت که در آن معماری و بناهای قاجاری باشد، اما عمارتی به نام کلاه‌فرنگی نداشته باشد. بندرعباس هم برای خودش یک عمارت کلاه‌فرنگی دارد که بسیار دیدنی و جالب است. 
 بنای اصلی ساختمان به‌پیش از قاجار و به دوره صفویه بازمی‌گردد، اما از آنجا که این عمارت از معماری اروپایی آن دوره تأثیر گرفته، مانند تعداد زیادی از عمارات دوره قاجار به عمارت کلاه‌فرنگی مشهور شده است. 

 مرکز تجاری هلندی‌ها متعلق به کمپانی هند شرقی هلند VOC به همراه مرکز تجاری انگلیس اولین ساختمان‌های بزرگ و مستحکمی بودند که در شرق سورو (مرکز بندرعباس کنونی) بنا گشته است و هسته اولیه شهر گامرون، بندرعباس فعلی را تشکیل می‌دادند، در نقشه مربوط به این ساختمان سال ۱۶۹۸ ذکر گشته، به دنبال آن مراکز تجاری و کنسولی کشورهای مختلف جهان و کم‌کم مردم، از اطراف بندرعباس و منطقه لارستان، برای تجارت و کار به گامرون آمدند، و شهر رونق گرفت، محله‌های مختلف شکل گرفت و شهر گامرون شهرت جهانی یافت.