تصویری از گامبرون شهر پارسی

تصویری از گامبرون شهر پارسی

نمای هوایی از گامرون یا شهر بندرعباس کنونی. این شهر به نام های کامبارائو یا بندر کامورائو ، گومبروون یا گامرون نیز شناخته می شد. این تصویر بر تأثیرات هلندی ها بر این شهر تمرکز دارد، همچنین چندین مکان محلی نیز در این تصویر مشاهده می‌شود ، مکان هایی مثل ساختمان بزرگی که احتمالاً مرکز فرماندهی هلندی ها در بندرعباس بوده.
در تصویر دو کشتی هلندی نیز شناسایی شده، کشتی بادبانی «نویزنبورگ و آبشار آلفن» . همینطور چندین قایق دیگر هم در ساحل پهلو گرفته‌اند.

بنظر می‌رسد این تصویر توسط یوهانس کیپ در سال ١۶٧۶ نقاشی شده است، او یک طراح هلندی، حکاک و فروشنده وسائل هنری در انگلستان بود.

لینک کوتاه: https://b٢n.ir/u٩٣٢٧۰

بندرعباس تاریخ جنوب