درباره سورو

درباره سورو

کمتر نوشته ای درباره تاریخ بندرعباس(گامرون) می توان یافت که در آن به بندر سورو اشاره نشده باشد در بعضی از این نوشته‌ها به عنوان  بندری کوچک در مقابل جزیره هرمز، در نوشته دیگری  بعنوان دهکده ماهیگیری در ساحل خلیج فارس یا بندری در مسیر جاده هرمز به فارس، یاد شده است.آنچه مسلم است تاریخ سورو  با بندر  هرمز قدیم (تیاب میناب)، جزیره هرمز، جرون، گامرون و بعدها بندر عباس گره خورده است.

بندر سورو که امروزه  محله ای در بندرعباس می‌باشد و از دوره هخامنشی مسکونی  بوده، همچنان به رونق خود افزود، علت توجه بازرگانان آن دوره به این بندر و قریه کوچک دو دلیل عمده داشت، یکی به سبب نزدیکی به هرمز و دیگری قرار گرفتن در  مسیر راه  تجاری فارس به هرمز،  لذا اهمیت  خود را در  دوره‌های پس از  این نیز از دست نداد.  لسترنج می‌نویسد؛  راه کاروانی (شیراز) از طارم به سمت جنوب به ساحل دریا می‌رفت و به بندر سورو یا شهرو مقابل جزیره هرمز  می‌رسد.

ایرج افشار سیستانی در کتاب، هرمزگان (شناخت استان هرمزگان) می‌گوید ؛ شهر بندر عباس از روزگاران کهن دارای نامهای  چون گاملاو، کاماراو، گامبری، گمبرون، گامرون، گمرو و جرون بوده است. بندر عباس در محل یا نزدیک آبادی ماهیگیری بنام شهرو، سورو، تهرو ... قرار داشت در اوایل سده ۸ هجری قمری، که نام جزیره کنونی هرمز از جرون به هرمز تغییر یافت، نام جرون به شهر (سورو) داده شد.

ایرج افشاردر کتاب ؛ شناخت هرمزگان ادامه می‌دهد ؛ در دوران اشکانی نیز خلیج فارس، از جمله بندرعباس از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است در روزگار ساسانی، این ناحیه از مراکز مهم داد وستد و بازرگانی به شمار رفته است. در اثر کاوشهای که در اسکله سازی سورو انجام گرفته، چندین  سکه نقره دوران ساسانی بدست آمده است.منطقه باستانی سورو  و محله سورو قدیم، در شمال  محله سورو در گذشته نه چندان دور  نخلستان  وسیعی قرار داشت  شامل هزاران مغ (نخل) و انواع درختان دیگر  شامل  کنار، کرت، کهور، گز، خرگ، تابستانها مردم سورو به مدت ۳ ماه در این نخلستانها بسر می‌بردند، مغ بالا، مهفوز، سندلی، کلوکربه نخلستانهای مختلف سورو تشکیل می‌دادند.

بنابرآنچه تاکنون به نقل از منابع  مختلف خواندیم در نزدیکی بندرعباس فعلی بندر دیگری بوده که در طول تاریخ به نامهای سورو  یا جرون معروف بوده است.
همانطوری که در اسناد موجود  داخلی و خارجی اشاره شده، شهر  فعلی بندرعباس (مرکز شهر) برای اولین بار توسط هلندیها در شرق سورو بنا گردید، ساختمان گمرک قدیم  وعمارت کلاه فرنگی از جمله اولین بناهای بودند که ایجاد شدند و کم‌کم شهر گسترش  یافت، مدارک و نقشه و نقاشی از بافت اولیه شهر جدید بندرعباس در اسناد مربوط به کمپانی هند شرقی هلند می توان یافت.

 اقوام مختلف در منطقه سورو      

در منطقه سورو در طول تاریخ اقوام مختلفی ساکن گردیده اند که مهمترین آنان به قوم عبدالهی وقوم علی مهشاهی معروفند، در اینجا به چگونگی حضور قوم علی مهشاهی در منطقه سورو می‌پردازیم.
ایران و هند دارای رابطه تاریخی، تجاری و فرهنگی چند هزار ساله می‌باشند و جنوب ایران بخصوص هرمزگان همیشه یکی از مراکز مهم تجاری با هند بوده است  همین رابطه تجاری گسترده  باعث حضورهزاران بازرگان هندی که در بعضی مناطق به بانیان معروف بودند(در زبان سانسکریت بانیک یعنی تاجر و بازرگان) در هرمز قدیم، جزیره هرمز و سورو بوده و این حضورگسترده  هندیها تاثیرات فرهنگی خاص خود در منطقه به جا گذاشته. نیمی از جمعیت چندهزار نفره سورو که به قوم علی مهشاهی معروفند  از بازماندگان هندیها در این منطقه می‌باشند.

فرهنگ و هنر

حضور اقوام  مختلف در منطقه سورو قوم فارس، هندی، عرب و افریقای به فرهنگ منطقه تنوع خاصی داده است. انواع زری دوزی، شک بافی، وددو دوزی، بادله دوزی، گلابتون دوزی  از کارهای مهم دستی  در سورو می‌باشد که زیبای بخش لباس بندری هستند. مراسم حنا بندان در عروسیها و حنای دست عروس درمحله سورو دارای زیبای خاصی می‌باشد.

در زمینه  موسیقی  محله سورو  همیشه فعال بوده وهنرمندان ارزنده به جامعه هنری بندرعباس  تقدیم نموده، زیبا شیروان (زیباگلناری)، صالح آتون، حسین وفادار، یوسف آبانگاه، احمد شاعر (احمد لنگو)  و ... هم اکنون دهها نفر ازجوانان سورویی در زمینه‌های مختلف موسیقی  فعال  می‌باشند، فرزندان و نوه صالح آتون، شبیری، توفیقی، راج احمدی، علی ره زن، سامی وفادار ... می توان نام برد.

مدرسه دانشمند  سورو

یکی از قدیمیترین  مدارس  بندرعباس می‌باشد. این مدرسه در سال ۱۳۲۲ خورشیدی  به همت آقای حاجی محمد دانشمند در محله سورو بنا گردید، بعدها این مدرسه گسترش یافت و دبیرستان آن تا کلاس ۹ دانش آموز می‌پذیرفت که نه تنها از محله سورو بلکه از سراسر بندرعباس دانش آموزان به مدرسه دانشمند می‌آمدند، این مدرسه ملی بود و در ابتدا تمام مخارج آن را آقای دانشمند پرداخت می‌نمود. کارگاه نساجی تا مدتی در مدرسه سورو بر پا بود.