بندرلنگه در یک صدسال گذشته به روایت تصویرهایی از سفری به خلیج‌فارس توسط تیم انگلیسی، این تصاویر متعلق به کتابخانه بریتانیا و دفتر بایگانی مدارک شرکت هند شرقی که سابقاً دفترش در بندرعباس بود و بعدها به بوشهر نقل‌مکان کردند، است.  لنگه: آبگیر قایق و بادگیرها  نمایی از بندرلنگه قدیم در اسکله. تعداد زیادی از مردم در سمت چپ روی دیواره اسکله مشخص هستند. تعدادی قایق بادبانی در سمت راست تصویر لنگر انداختند. تعداد ۶-۷ بادگیر را می‌توان در امتداد تصویر از راست به چپ که سر به فلک کشیدند مشاهده کرد. نمای سراسری از بندرلنگه. تصویر تنهایی از یک شخصی در مرکز تصویر می‌بینید که کنار یک سبد یا کیسه‌ای نشسته. در امتداد شهر بندرلنگه قدیم حداقل تصویر یک بادگیر قابل‌مشاهده است.  نمایی از ساحل بندرلنگه قدیم. در سمت راست، دو شتر حامل بار سنگینی هستند و در امتداد ساحل حرکت می‌کنند. در کنار شترها، شتربان و یک زن را می‌بینید، در سمت چپ تصویر حداقل شش قایق چوبی (لنج) را می‌بینید که در ساحل بالا کشیده شدند. ساختمان‌ها را هم تا دوردست‌ها در این تصویر می‌توان دید.  نمایی از ساحل بندر لنگه قدیم. مردی در سمت چپ تصویر در آبگیر کوچکی ایستاده و در مرکز تصویر به سمت راست هم مدل کوچکی از قایق بادبانی در جلوی این مرد می‌بینید. در پس‌زمینه سمت راست دیوار مستحکم و بلندی از یک ساختمان قابل‌مشاهده است.   نمایی در امتداد ساحل بندر لنگه قدیم. سه مرد و دو پسربچه در کنار ساحل ایستاده و در حال تماشای مدل کوچک قایق بادبانی که روی آب شناور است هستند. در پس‌زمینه تصویر قایق (لنج) بزرگی در ساحل احتمالاً برای تعمیرات قرار گرفته است.    نمایی از شهر بندرلنگه قدیم از بلندی. در سمت راست تصویر ساختمانی به شکل تونل (احتمالاً برکه آب) قابل‌مشاهده هستند، درحالی‌که یک ساختمان سه‌طبقه بزرگ در مرکز سمت راست تصویر می‌بینید. تعدادی از اهالی بندرلنگه سابق را می‌بینید و همچنین مثل اکثر شهرهای جنوبی برج‌های بادگیر در تصویر مشخص است.   این هم تصویر بندرلنگه نمایی از بلندی که در سمت چپ لباس‌های شسته شده را روی بند رخت جهت خشک‌شدن زیر آفتاب قرار دادند. در پس‌زمینه هم ساختمان‌ها با بادگیرشان قابل‌مشاهده هستند. این تصویر در ژانویه سال ۱۹۱۸ گرفته شده.   نمایی از کاروان شترها در شهر بندرلنگه قدیم. شترها از سمت چپ تصویر به جلو از کنار دوربین عبور می‌کنند. حداقل یک مرد شتربان به همراه این شترها در حال حرکت است. در سمت چپ پس‌زمینه تصویر، نمای برکه آب و در ورودی آن را می‌بینید.   بندرلنگه قدیم: غواصان مروارید سواحلی  نمایی از بندرلنگه و گروهی از غواصان مروارید - که به‌عنوان غواصان سواحلی معرفی شدند، امکان هم دارد مردم شرق آفریقا باشند. گروهی از پنج زن بر روی حصیر روی زمین در پایین تصویر سمت راست نشسته‌اند و در سمت دیگر گروهی از مردان و زنان ایستاده و نشسته‌اند، اکثر آنها پشت به دوربین هستند. به نظر میرسه که مردان در بالاتر تصویر در حال اجرای موسیقی محلی خودشان هستند. احتمالاً ً بعد از کار روزانه برای رفع خستگی...     نمایی از غواصان مروارید سواحلی - در تصویر گروهی از زن‌ها پشت به دوربین مشخص هستند و گروه دیگر از مردها در حال نواختن موسیقی با طبل‌ها هستند.   نمایی از شهر لنگه با دو برکه آب (البته در انتهای تصویر گنبد دیگری هم مشاهده می‌شود) که مخزن‌های حفاری شده جهت نگهداری آب هستند. در پس‌زمینه تصویر هم درختان نخل را در خط افق می‌توان دید و تصویر دو زن در امتداد صحنه در حال عبور هستند.   نمایی از گروهی از خانم‌ها در جلوی تاق در ورودی برکه آب، دو نفر نشسته و یک زن هم ایستاده در حال خالی‌کردن آب در ظرف زنی که روبرویش نشسته است.