سوروقدیم

بندرعباس - هرمزگان

آخرین مطالب


عمومی

مشتا یک روش سنتی ماهیگیری

مـُـــشتا یک روش صید ماهیگیری سنتی در استان هرمزگان میباشد. این نوع صید از جز و

ادامه مطلب

عمومی

جشن هنری ، فرهنگی در مدرسه دانشمند سورو

مدرسه دانشمند برای ما ، نه تنها محل درس خواندن ، بلکه مکانی بود برای فراگیری و آ

عمومی

زبان و گویش مردم محله سورو

مردم اين منطقه به زبان فارسی با لهجه‏ محلی سخن می‏ گويند. به دليل پيوندی كه دری