نمایی از شهر بندرعباس و مردمانش را می‌بینید که در شکار دوربین اروپائی‌ها هنوز زنده هستند، این تصویر قبلاً در این وبگاه منتشر شده و این بار باکیفیت بهتر در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 در این تصویر بندرعباس را در سال ۱۹۱۷ یعنی ۹۹ سال قبل را می‌بینید؛ در سمت چپ گروهی از مردان و پسران در کنار دیوار سنگی یا آجری بلندی ایستاده و به سمت دوربین خیره شده‌اند. در مرکز تصویر سه نفر دیده می‌شوند که یکی از آنها چتری به دست دارد و در سمت راست تصویر عکس دو زن رو می‌بینید که یکی از آنها جهله آبی روی سرش قرار داشته و از جلوی دوربین در حال ردشدن است.