مدرسه دانشمند برای ما، نه‌تنها محل درس‌خواندن، بلکه مکانی بود برای فراگیری و آشنایی با تئاتر، موسیقی، سینما، ورزش و... ، اولین فیلم را من در مدرسه دانشمند دیدم که واحد سیار اداره بهداشت آن را برای ما پخش کرد، و درباره رعایت اصول بهداشتی بود، اولین‌بار اجرای نمایشنامه را من در مدرسه دانشمند دیدم که توسط شاگردان مدرسه اجرا می‌شد، اولین ورزش تیمی را هم در همین مدرسه انجام دادیم، اولین‌بار هم آمپول واکسن را در همین مدرسه در بازویم حس کردم.
 مدرسه دانشمند، برای سورو، مرکز علمی، هنری، ورزش و امور اجتماعی بود،
 حسین وفادار، محمد زوبید (توفیقی) اولین اجرای عمومی هنری‌شان را با نواختن عود از همین مدرسه شروع‌کردن، گروه کر و اکثر نوازندگان همراه صالح آتون در رادیو تلویزیون خلیج‌فارس مرکز بندرعباس، از شاگردان همین مدرسه بودند، و آقای آتون بارها در جشن مدرسه دانشمند برنامه اجرا نموده بودند، عکس بالا مربوط به یکی از همین جشن‌ها است.
 مدرسه دانشمند، برای سورو و نسل ما دانشکده علم و هنر و معرفی برای فرهنگ سورو است، نگذاریم اسم این مدرسه زیر گونی‌های زر و پول، فراموش و پنهان گردد آیندگان ما را مقصر می‌دانند و ما را نخواهند بخشید.


 عبدل گلشن سورو شاگرد مدرسه دانشمند سورو در دهه چهل
 
 تصویر: محمد پسند