بندرعباس : ساختمان گمرک معروف به کلاه فرنگی

بندرعباس : ساختمان گمرک معروف به کلاه فرنگی

این تصویر سیاه و سفید در مورخه ماه می 1917 از شهر بندرعباس گرفته شده، این تصویر جزئی از دارایی کتابخانه بریتانیا : دفتر هند شرقی ثبت و اوراق خصوصی میباشد.
نمایی از روبروی ساختمان گمرک شهر بندرعباس، ساختمان بزرگ در پس زمینه تصویر، و در جلوتر مردان و پسران بندرعباس قدیم را میبینید که در امتداد اسکله درگیر بارگیری و تخلیه بسته‌هایی هستند. این تصویر شاید قدیمیترین تصویر از ساختمان کلاه فرنگی بندرعباس باشد.
عمارت کلاه فرنگی گمرک قدیمی و تاریخی شهر بندرعباس و محل تجارتخانه داخلی و خارجی بوده‌ است ومربوط به دوره صفویه می‌باشد.این عمارت در مجاورت اسکله قدیمی بندرعباس در بلوار طالقانی قرار دارد. از آنجا که این عمارت از معماری اروپایی آن دوره تأثیر گرفته، مثل تعداد زیادی از عمارات دوره قاجاریه به‌عمارت کلاه‌ فرنگی معروف است.
در ایران کمتر شهری را خواهید یافت که در آن معماری و بناهای قاجاری باشد، اما عمارتی به نام کلاه‌ فرنگی نداشته باشد. بندرعباس هم برای خودش یک عمارت کلاه‌ فرنگی دارد که بسیار دیدنی و جالب است.
بنای اصلی ساختمان به پیش از قاجار و به دوره صفویه بازمی‌گردد، اما از آنجا که این عمارت از معماری اروپایی آن دوره تأثیر گرفته، مانند تعداد زیادی از عمارات دوره قاجار به عمارت کلاه‌ فرنگی مشهور شده است.

مرکز تجاری هلندیها متعلق به کمپانی هند شرقی هلند VOC به همراه مرکز تجاری انگلیس اولین ساختمانهای بزرگ ومستحکمی بودند که در شرق سورو (مرکز بندرعباس کنونی) بنا گشته است و هسته اولیه شهر گامرون، بندر عباس فعلی را تشکیل می‌دادند، در نقشه مربوط به این ساختمان سال 1698 ذکر گشته، به دنبال ان مراکز تجاری و کنسولی کشورهای مختلف جهان و کم‌کم مردم، از اطراف بندرعباس و منطقه لارستان، برای تجارت و کار به گامرون آمدند، و شهر رونق گرفت، محله‌های مختلف شکل گرفت و شهر گامرون شهرت جهانی یافت.

منبع : کتابخانه دیجیتالی قطر (کتابخانه بریتانیا)

نوشته و نقشه گلشن سورو

اولین نفری باشید که دیدگاهی ارسال می کند!